Vjezdový terminál pro parkoviště Tisk

Vjezdový terminál pro parkoviště pracuje plně autonomně nebo jako součást propojeného parkovacího systému.

Výdej jednorázové parkovacího lístku je podmíněn přítomností vozidla u stojanu (kontrolováno indukčním detektorem).

Po odebrání karty je dán pokyn k otevření vjezdové závory. Plné zatížení terminálu odpovídá 500 ks vydaných parkovacích karet za 1 hodinu. Vstupní štěrbina terminálu je určena také ke čtení abonentních a předplacených karet.