Přístupové systémy Tisk

Integrovaný přístupový systém řeší problémy v oblasti ochrany hmotného a nehmotného majetku firem i společností atd.

Dále kontrolu přístupu k různým informacím, o přehledu a pohybu pracovníků v určitém areálu (prostoru) vzhledem k jejich povinnostem a ostatním oprávněním.


Systém se skládá z modulů podle specifických potřeb dané organizace:

 • evidence docházky
 • kontrola přístupu a analýza pohybu osob
 • stravovací systémy
 • evidence návštěv
 • evidence podnikové dopravy
 • kontroly obchůzek bezpečnostních služeb apod.
 • kreditní systémy
 • vjezdové systémy
 • parkovací systémy
 • systémy sběru dat ve výrobě
 • systémy identifikace výrobků a skladové hospodářství